Vízkereszt

A római katolikus naptár szerint háromkirályok ünnepe, más néven epifánia (Epiphania Domini, az Úr megjelenésének napja) keresztény ünnep, amelyet általában január 6-án tartanak. Az epifánia a görög epiphaneia szóból ered, amelynek jelentése „megjelenés” („megjelenni, feltűnni” igéből való).
A nyugati egyházakban, ezen a napon, három eseményt ünnepelnek: a napkeleti bölcsek vagy a hagyomány szerint háromkirályok (Gáspár, Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál, Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyóban, valamint az általa véghezvitt első csodát a kánai menyegzőn.
Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek, s ebből a hívek hazavihetnek valamennyit. (Az ónaptárat használó keleti keresztény egyházak a Gergely-naptár szerinti január 19-én tartják, mivel a Julianus-naptár jelenleg 13 nap késésben van a Gergely-naptárhoz képest.) Vízkereszt ünnepe a „karácsonyi tizenketted” (tizenkét napos ünneplés) utolsó napja és a farsang kezdete.
A magyar vízkereszt kifejezés a víz megszenteléséből, megkereszteléséből ered. A víz és a tömjén megszenteléséből alakult ki a házszentelés hagyománya is.
Az epifánia ünnepét a 4. században tartották meg elsőként a korai keresztény egyházak. Január 6-án először Jézus születésnapját, karácsonyt ünnepelték. E mellé vették még Jézusnak a Jordán folyóban való megkeresztelkedését, valamint első csodatételét is, amikor a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta. Eképpen vált Jézus háromféle evangéliumi „megjelenése”, megnyilvánulása az ünnep tanításává.
A Római Birodalom területén december 24-25-én tartott szaturnália és Mithrász-ünnepségek miatt azonban a karácsony átkerült a december 25-i időpontra, és ezután a január 6-i ünnep új jelentést kapott; amint az fentebb is említésre került, a katolikus egyházban elsősorban a háromkirályok tiszteletének-, a keleti keresztény egyházakban pedig Krisztus megkeresztelkedésének ünnepévé vált.
A keleti egyházak és a katolikus egyház egyaránt a vízkereszt ünnepén szentelik meg a vizet. A katolikus egyház csak a középkortól alakította ki ezt a hagyományát.
Egy másik hagyomány szerint, ezen a napon, a papok fából készült keresztet dobtak a vízbe, majd a hívők a vízbe ugrottak érte. Szintén a hagyományok szerint, otthon, a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy az emberek magukra locsolták, betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolták, hogy áldás legyen a házon.
A magyarság körében különböző népszokások alakultak ki a századok során, amelyek a vízkereszt ünnepéhez kötődnek. Például az otthon (a ház) megszentelése. A házak megszentelésénél alakult ki az a szokás is, hogy a házakra a három napkeleti bölcs kezdőbetűjét vésték vagy írták fel, így: G + M +B. Ez egy 15. századi eredetű szokás. A 16. századtól kezdve pedig a csillagének éneklése vált az ünnep részévé. Egyes feljegyzések szerint, Ipolytarnócon, Litkén és Mihálygergén komoly hagyományok kapcsolódnak ehhez az ünnephez. Megszentelték az ólakat is. A bölcsőre szintén szent vizet hintettek.
Vásárosnaményban a görög-katolikusok, ezen a napon, hagyományszerűen levonulnak a gergelyugornyai Tisza partra ahol az ünnepi szertartás alatt megszentelik a folyó vizét.

Kapcsolódó cikkek

1964-ben készült a film, amiben ez a dal elhangzik. Ötven éve népszerű, a zene, az énekhang beivódik az emlékezetbe. Gianni Morandi énekel.
... Igaz, gazdagok vagyunk mi is, mert tudunk szeretni. Csak ne engedjük, hogy elvesszen a szeretet, védjük, őrizzük, hátha még nem késő.
Bátran viseld magányodat,/ én számon tartlak téged,/ ne hagyd a sorsod csillagokra,/ benned érjen a végzet.
És lesz-e még/ hogy fölfakad/ a borulat,/ s küld-e a nap/ egy sugarat,
" ... Mivel azelőtt országunkat barbár népek és zsarnoki tatárok elpusztították, elrendeljük, hogy koronánk egész területén...
Szép viola, viola,/ pipacs égő pirosa,/ vadmentával ölelő,/ sohasem volt szerető!
"...Szép esténk lesz-, szép, ha megöregszünk. Fésüld meg kócos hajamat…"
...Képzeljék csak el, mi játszódhat le annak a gazdának a lelkében, aki az általa féltve nevelgetett élő fákat zölden derékba vágja?