Tűz Tamás:Szent István király

Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
mint halhatatlan győzelmi ék.
Alapkő lett, de kőnél súlyosabban
vetette el az épülő falakban
toronyszökkentő, férfias hitét.

Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhőkből bomlik ki a kék ég
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.

Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül előre tervező keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülő szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba
s pillantásával féltőn átkarolja
a frissen szántott szűzi földeket.

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!

Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert ő volt a te választott edényed,
apostolod; híved s a föld sava.
És ő volt ama bibliai sáfár;
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midőn megvirradt napunk hajnala!

Kapcsolódó cikkek

FA: Általában azok a gyerekek lopnak, akiknek a szülei féltek, hogy a gyerek lopni fog.
A mozgó tárgy sérthető, a mozgás sérthetetlen; az élet dolgai sérthetők, az élet sérthetetlen. (Fotón: Károlyi Amy és Weöres Sándor)
"Csak" egy J-rock együttes. Akiknek 7 éves pályafutása alatt 3 remek album született. Akik jöttek, láttak, - nálam győztek is, - és végül feloszlottak...
Hányszor, de hányszor mondtuk, mondjuk mi is ugyanezt! - Valami mindig közbejött... Ne maradjon az az öreg, kedves pad egyedül..
A világ sötétsége sok mindent ígér, de örök kincset csak a szeretet ad. A nagyböjt jelentősége éppen ezért fontos.
Mint aki búcsúzik, beszélni/ akarok./ Itt éltem én, vér véretekből,/ magyarok.
Aludj Jézuska ne sírj, / aludj csak, égi gyermek, / fejed felett a viharok / tombolni úgyse mernek. //
Egy sötét lepelbe burkolózó, fejében is sötét terveket forgató alak osont ...