Toscát látni az operában

A Magyar Állami Operaházban járni különleges alkalom. Gyönyörködünk az épületben, meghatottan lépkedünk a sok-sok híres embert látott falak között, csodáljuk a freskókat, az oszlopokat, lépcsőket, a páholyokat, a páholykönyöklőket díszítő groteszk figurákat, melyeket Stróbl Alajos készített.
 Neoreneszánsz stílusban épült, Ybl Miklós tervei alapján
A belső terek csodálatosak, lenyűgözve nézzük Than Mór, Lotz Károly és Székely Bertalan munkáit. A kupola a magyar falképfestészet remeke. 
Zene megdicsőülése
A zenei élet impozáns otthonának megnyitása 1884. szeptember 27-én volt, Ferenc József császár jelenlétében. A díszelőadáson a Bánk bán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével.

Mi Puccini Toscáját jöttünk megnézni. Régi vágyam teljesült. Meghallgathatom, láthatom az egyik kedvenc operámat és ezt az élményt életem párjával élhetem át. Sokan vagyunk, teltház van. Kattognak a fényképező gépek, körülöttünk angolul, németül, oroszul beszélnek; és igen, néha magyarul is. Nagyon jó helyen ülünk, innen tökéletesen látható a színpad.
Elhalványulnak a fények, elcsendesül a közönség, felcsendül Puccini csodálatos zenéje. Nincs nyitány, azonnal belekerülünk a történetbe.

Tartalom
Első felvonás

Nyitójelenet: Scarpia motívumával indul a zene, s nyitány nélkül rögtön a cselekményben találjuk magunkat: Angelotti az Angyalvárból menekül. Beszalad a Sant' Andrea della Valle templomba. Nővére leírása lapján eltájékozódik, megtalál egy elrejtett kulcsot. A templomon belül van az Attavanti-kápolna, ennek rácsos kapuját nyitja a kulcs. Angelotti bemegy és bezárkózik.
A sekrestyés jelenete: megjelenik a sekrestyés, és azon méltatlankodik, hogy naponta kell ecseteket mosnia a templomban dolgozó Cavaradossinak, aki még meg sem érkezett, pedig már itt lehetne – majd amikor megszólal a harang, letérdel és az Angelicust (Úrangyala) kezdi mondani.
Tenor-bariton duett a Kép-áriával: megérkezik Cavaradossi, s hozzálát a munkához. Lelebbenti a drapériát a készülő táblaképről. A sekrestyés azonnal ráismer a Mária Magdaléna-kép arcában egy hölgyre, aki rendszeresen szokott itt imádkozni. A festő helyesel, valóban, ez az a szőke hölgy – Angelotti nővére. Cavaradossi arról áradozik, hogy a portréba a szőke szépség, és szerelme vonásait is belefestette, de Toscát szereti, az énekesnőt. A sekrestyés megbotránkozik a kép világias, erotikusba hajló koncepcióján. Említi, hogy a kosárban van ebéd és bor, majd magában dörmögve távozik és arra gondol, nem érdemes egy szót sem vitatkozni egy forradalmárlelkű emberrel, aki nem tiszteli a konzervatív értékeket.
Rövid tenor-bassus duett: Angelotti előjön a kápolnából, s megszólítja Cavaradossit, aki először szinte föl sem ismeri, úgy megviselte a konzult a börtön. Tosca hangja hallatszik messzebbről, a festőt szólongatja, úgyhogy Cavaradossi a legyöngült és éhes Angelottinak adja az elemózsiás kosarat, és visszaküldi a kápolnába, bújjon el, mert Tosca nem tudhat meg a szökésről semmit.
Szoprán-tenor duett szoprán áriával: Tosca azt hiszi, kedvese egy nőt bújtatott el, de ahogy a képhez közeledik, látja, hogy sehol senki. Virágokat hozott az oltárra. Lelkesen adja elő ötletét a festőnek: ma este rövid darabban játszik, s utána vonuljanak kettesben Mario villájába, s töltsék együtt a teliholdas éjszakát. Mario Angelotti miatt minél hamarabb el akarja küldeni Toscát, aki először megértően távozni akar, hisz kedvesének dolga van, majd amikor meglátja a szőke Magdalénát, ismét féltékenykedni kezd. A festő végül meg tudja nyugtatni, hogy csak találomra festett le tegnap egy imádkozó ismeretlen nőt, s Floria a legszebb számára. Mikor kikíséri, az énekesnő megígérteti, hogy Magdalénát átfesti barnahajúra.
Tenor-basszus duett folytatása: Cavaradossi elmagyarázza Angelottinak, hogy Tosca azért nem volt szabad találkozzon vele, nehogy gyónáskor elkottyintsa magát. Angelotti azért bújt meg itt, mert a családi kápolna oltárképe mögé rejtett a nővére neki egy női ruhát, amiben továbbmenekülhet szürkület után. A festő megérti, hogy a szőke hölgy mekkora kockázatot vállalt, amikor elrejtette a templomban a ruhát, hogy bátyját mentse a rettegett Scarpia elől. Mario szerint nem előnyös itt megvárni a sötétedést, ezért azt javasolja a konzulnak, fogja a női ruhát, s a templom mellől induló rejtekúton menjen a nyárilakba. Ha gond lenne, a kerti kútban a vízszint fölött van egy oldalfolyosó, ahol elbújhat. Ekkor ágyúlövés hallatszik, ami azt jelzi, hogy az Angyalvárban fölfedezték a szökést, s Angelottinak perceken belül el kell tűnnie. Cavaradossi vele megy.
Jelenet kórussal: a sekrestyés lép be, hogy elújságolja a hírt a festőnek: megverték Napóleont, de az már nincs a képnél. Megérkeznek a templomi kórus tagjai, és a ministránsok, így hát nekik kezdi mesélni, hogy a győzelem alkalmából ma Te Deum és fáklyásmenet lesz, és öltözzenek gyorsan.
Scarpia jelenete: Scarpia jelenik meg embereivel, az ugrándozó ministránsgyerekek szétrebbennek. A rendőrfőnök ledorongolja őket, hogy szórakozhatnak így, amikor Te Deumra kell készülni. A szökött rabot jöttek keresni a templomban. Előszedi a sekrestyést és kérdezgeti, nem látott-e bármi gyanúsat. Nyitva találják az Attavanti-kápolna rácsát, s egy legyezőt találnak bent. Scarpia pillanatok alatt összerakja, hogy Angelotti nővéréé a legyező, ő van a festményen is, a képet Cavaradossi festi, aki Floria Tosca kedvese, tehát Toscát kell megkörnyékeznie, hogy fel tudja göngyölíteni a szálat. Még az üres kosár is előkerül, vagyis kétségtelenül az éhes Angelotti ette is ma a festő ebédjét.
Tosca lép be a templomba, Mariót keresi. Scarpia előzékenyen szenteltvizet hoz a kezében és Toscának nyújtja. Legnyájasabb modorát elővéve üdvözli. Ecseteli neki, milyen tiszteletreméltó, hogy a színpadon énekesnőként lenyűgöző, de a templomban őszintén imádkozik, nem úgy, mint egyesek. Azt mondja, a festmény mellett találták meg a modell legyezőjét, s Floria rögtön féltékeny lesz, hisz enélkül is gyanakodott a szőke hölgyre. Scarpia úgy tesz, mintha nem értené, miért lett az énekesnő hirtelen olyan bánatos és feldúlt. Tosca azt hiszi, Cavaradossi a kerti lakban azzal a szőke nővel akart ma találkozni. A rendőrfőnök előzékenyen kikíséri Toscát a templomból.
Harangoznak. Scarpia utasítást ad Spolettáéknak, hogy óvatosan kövessék majd Toscát, és figyeljék meg, hova megy. Ő addig a Farnese-palotában lesz. Azt hiszi, belopta magát Tosca szívébe, s ha az énekesnő szakít a festővel, hozzá fog fordulni, mert a bogár el van ültetve.
Te Deum-jelenet: a hívek és a pap elkezdik a Te Deumot, Scarpia pedig azon fantáziál, milyen remek dolog lesz két legyet ütni egy csapásra: kivégeztetni egy forradalmárt, és megszerezni egy nőt, aki majd féltékenyen fogja szeretni. A harangszó kíséri a magabiztos, kimért lépéseket idéző zenét. A végén mielőtt látványosan keresztet vet, azon kapja magát, hogy Tosca miatt elfelejtkezett Istenről. Scarpia talán pszichopata, aki teljesen rendbenlévőnek érzi, hogy a templomban ájtatoskodik, miközben gyilkosságon és egy nő megszerzésén töri a fejét. Nála ez a két véglet megfér egymás mellett.

Második felvonás
Scarpia-jelenete: a Farnese-palotában vagyunk, a rendőrfőnök vacsorázik az egyik emeleti teremben. Közben azon csámcsog magában, hogy Angelottit és Cavaradossit hajnalban kivégzik. Sciarronét szólítja, megérkezett-e már Tosca. Már elküldetett érte, az éjféli kantáta után itt is lesz. Scarpia kinyittatja vele az ablakot, hogy hallja, énekel-e már Floria. Egy levelet firkant hamar, s elküldi vele Sciarronét, hogy ha Tosca megérkezik a lenti kapuhoz, adja át neki.
Bariton monológ: az elvetemült férfi arról gondolkodik, milyen nyomorúság a szerelem, mert rajta keresztül eszközzé tehető az ember. Neki csak az erőszakkal megszerzett "szerelem" tetszik, a hagyományos, finomanudvarós, lantpengetős-versmondós már nem elég izgalmas. Ráadásul amint megszerezte az egyiket, eldobja, s jöhet a másik. Egy nő olyan számára, mint egy új borfajta, amit megkóstol, aztán amint megismerte az ízét, tovább kóstolgat.
Spoletta jelenete kórussal: Sciarrone bejelenti, hogy Spoletta megérkezett. Scarpia már várja a fejleményeket, de Spoletta csak fohászkodik magában. Beszámol róla, hogy Tosca a kerti lakba ment, ahonnét rögtön el is jött. Ott csak Cavaradossit találták, aki biztosan tudja, hol van Angelotti, de nem árulja el. El is fogták, kint van az ajtó előtt.
Az utcáról énekszó hallatszik, az ünneplő tömegből kiválik Tosca hangja.
Scarpia Spolettával beküldeti Cavaradossit, Sciarronét pedig elküldi államügyészért és hóhérért.
Kihallgatási-jelenet: Scarpia megpróbálja kihúzni Cavaradossiból, hol rejtette el Angelottit. Mivel nem találták meg nála, nincs is bizonyítékuk, hogy a festő rejtegeti a konzult. Scarpiának nincs más eszköze, mint újra és újra föltenni a kérdést, de a festő mindent tagad. Az ablakon át folyamatosan behallatszó énekben a festő fölismeri szerelme hangját. Scarpia becsukja az ablakot.
Tosca érkezik, Mario odasúgja neki, hogy el ne árulja, mert akkor megölik. Scarpia a szomszédos terembe vezetteti a festőt a "vizsgálóbizottság elé" – valójában hóhérral fogják kínoztatni, hogy árulja el, hol van Angelotti.
Scarpia Toscát kérdezgeti, kit látott a kerti lakban, de az következetesen állítja, hogy kedvesén kívül senkit, a legyező tulajdonosát sem, akit valójában akkor ott keresett.
A rendőrfőnök kérdi Sciarronét, mit mondott eddig Cavaradossi - még semmit.
Kínzás-jelenet: Tosca nem is tudja, mi történik a másik teremben, de a szadisztikus Scarpia megmondja neki, hogy Mario megkötözve fekszik, és vasabroncsot szorítanak a fején. Tosca csak akkor hiszi ezt el, amikor Mario jajgatása kihallatszik. Az énekesnő beleegyezik, hogy mindent elmond, csak ne bántsák tovább a szerelmét. Cavaradossi kikiabál Toscának, hogy nem fog semmit mondani, mire Scarpia parancsot ad, hogy folytassák a kínzást. Kinyitják az ajtót és Tosca láthatja amint Mariót kínozza Roberti, a hóhér. Végül úgy dönt, elárulja, hogy Angelotti a kútban van. Ekkor abbahgyják a kínzást – Mario ekkorra már eszméletlen.
Kihozzák, magához tér, kérdi Toscát, mondott-e valamit, s az azt hazudja, hogy semmit. Erre Scarpia direkt odaszól Spolettának, hogy a szökevényt a kerti kútban keressék. A festő megharagszik kedvesére, amiért az feladta a konzult.
Sciarrone rohan be feldúltan, s közli: elvesztették a csatát Napoleonnal szemben Marengonál. Cavaradossi összeszedi magát és éljenezni kezdi a köztársaság győzelmét. Ezzel árulta el magát is egyértelműen. Elrángatják a siralomházba.
Szoprán-bariton duett: Tosca és Scarpia kettesben maradnak. Floria arra kéri a rendőrfőnököt, mense meg Cavaradossit, megfizeti az árát. Scarpia az asztalhoz ülteti, spanyol borral kínálja, és kifejti, hogy nála nem pénzen vehető az ilyesmi, ha ilyen szép asszonyról van szó. Tosca szenvedése és könnyei láttán kezdett igazán vágyni rá, és eldöntötte, hogy megszerzi. Floria fölkel és ablakhoz rohan, azt mondja, akkor inkább kiugrik, de Scarpiának erre is van lapja: megzsarolja, hogy Mario élete lesz a zálog. Gyönyörködik a nő haragjában, mert egy perverz szadista. Dulakodni kezdenek, Tosca segítségért kiált, de hirtelen dobszó állítja meg a továbbiakat. Kint kivégzésre vonulnak, ezért a dobpergés ilyen kora hajnalban. Mariónak egy órája van hátra az életből.
Tosca imája: az énekesnő leroskad, és beletörődően teszi fel a költői kérdést, hogy bánhatott el vele így az ég, mikor igyekezett mindig jó keresztény lenni, mások életébe szépséget, jóságot vinni.
Vaktöltény-jelenet: Floria a földön térdelve kéri a zsarnokot, engedje el Mariót. Scarpia beleegyezőleg kész tény elé állítja: egy édes perc egy élet ára. Spoletta zavarja meg őket, hírt hoz, miszerint Angelotti öngyilkos lett a kútban. A rendőrfőnök parancsot ad, hogy a holttestet akasszák föl közszemlére. Scarpia mégegyszer megkérdi Toscától, megegyeztek-e Cavaradossi életének díjában, az igent bólint, s ezzel aljas színjáték veszi kezdetét: Scarpia azt mondja, változott a terv, Mariót nem fölakasztják, hanem lelövik, méghozzá, vaktölténnyel, mint Palmieri grófot, hogy a közvélemény halottnak higgye. Spoletta fogja ezt bizalmasan elintézni, de az pontosan tudja, hogy Palmierit éles lőszerrel lőtték agyon. Továbbá Tosca is ott lesz a kivégzésen hajnali négykor. Spoletta távozik.
Gyilkosság-jelenet: Toscának további kérése van, menlevelet akar kettejük számára Civitavecchiába, a Rómától északnyugatra fekvő ősi kikötővárosba. Scarpia mosolyogva írni kezd, mintha nem tudna a nő szépségének ellenállni – Tosca pedig ezalatt ahogy egy pohár bort akar inni, hogy könnyebben átvészelje a következő perceket, egy kést pillant meg a vacsoraasztalon. Lassú mozdulattal magához veszi. Scarpia a levél végeztével fölkel az íróasztaltól, meg akarja ölelni Toscát, aki hirtelen mellbeszúrja. Scarpia segítségért kiált, de azt most nem hallja senki. Összerogy, elterül. Tosca kiveszi a kezéből a menlevelet, majd gyertyatartókat tesz a halott mellé. Megrendülten, de módszeresen elrendez mindent, majd feltűnésmentesen távozik a Farnese-palotából.

Harmadik felvonás
Börtön-jelenet: az Angyalvárban vagyunk hajnali három körül. A távolból egy pásztorgyerek éneke hallatszik (a takarásban). Cavaradossit elővezetik a cellából. A börtönőr leadminisztrálja a kivégzést, Roberti hóhérral is aláíratja az okmányt. Felajánlja, hogy a festőt meglátogatja a pap az utolsó órában, ha kívánja. Mario utolsó kívánsága, hogy levélpapírt és tollat kapjon, s a levelet amelyet írni fog, juttassák el Toscának. Egyetlen értéktárgya egy gyűrű, amit ezért a szívességért adni tud.
Levél-ária: a festő leülhet levelet írni. Emlékek tolulnak föl benne, a csillagos éjszaka, amikor szerelme először eljött hozzá a kerti lakba. Ez az ária hihetetlenül reálisan ábrázolja zeneileg az emberi szenvedést. Cavaradossi érzi, hogy most jobban akar élni, mint eddig valaha, amikor egy órán belül meg kell halnia.
Szoprán-tenor duett: Tosca jön, rögtön mutatja a menlevelet. Mario csodálkozik, hogy lehet hozzájuk ilyen kegyes a vérszomjas rendőrfőnök. Floria elmeséli, hogy az mivel zsarolta meg, s a hirtelen meglátott kés adta ötlettől vezérelve leszúrta. Mario meghatottan fogja a kezet, mely a késsel halálba küldött egy perverz sorozatgyilkost. Tosca elmondja, hogy a kivégzést el fogják játszani, Mariónak össze kell esnie a lövések hallatán, majd amikor mindenki elvonult, lemennek az előkészített hintóhoz, s a kikötővárosba hajtatnak ahonnét hajóval mennek tovább új életet kezdeni. Boldogok, egymásban gyönyörködnek.
Zárójelenet: négyet üt az óra, felvonul a kivégzőosztag. Tosca mégegyszer odasúgja kedvesének, hogy majd ügyesen essen el, s meg ne moccanjon míg ő nem szól hozzá. Az Angyalvár egyik tetőteraszán van a kivégzés. Tosca kissé aggódva figyeli, miért olyan vontatottan készülődnek hozzá.
Sortűz, Mario elesik. Letakarják egy lepellel. Tosca odamegy, arra gondol, kedvese milyen élethűen játszott. Fölemeli a leplet, és pánikba esve látja, hogy Mario halott.
Spoletta és Sciarrone szaladnak, hogy elfogják Toscát, mert egyértelmű, hogy Scarpiát ő szúrta le. Tosca a párkányra áll és leugrik a várfalról. Döbbenten szaladnak a párkányhoz és néznek le. Függöny.

Az énekesek kiválóan énekelnek, a díszlet felidézi a történelmi kort. A felirat a színpad fölött jól látható, sajnos a néhány helyesírási hiba is. Még szerencse, hogy a külföldiek nem tudják olvasni. A híres áriák után (Kép-ária, Levél-ária, Tosca-imája) tapssal jutalmazzuk az énekeseket. Többször zúg a „bravó”
A zárójelenet után kicsit szipogva fogom meg Misi kezét. Tele a lelkem élménnyel. Hazaindulunk. Szép a mi fényárban úszó fővárosunk.

Kép-ária

Tosca imája

Levél-ária

 

Kapcsolódó cikkek

A boldogság az ember legmélyebb vágya, egyben sokszor legreménytelenebbnek tűnő törekvése.
- Radnóti összesen három eklogát írt: az Elsőt, a Harmadikat és a Hetediket.
"...Anyám fekete rózsa/ nem tud kiszínesedni./ Egy éjjel földre roskad,/ megtört lesz majd, kicsi — ..."
Mi Atyánk, figyelsz? Fent a mennyben ülve,/ fordítsd le bús tekinteted, néped szól Hozzád fényedbe gyűlve.
Mi mit tehetnénk, ha ők nem akarnak változni? - hangzik el a kérdés rendszeresen.
Értékeinek megtartása mellett családbarát, gasztronómiai programokat is kínáló Budapesti Tavaszi Fesztivált tervez..
Mozart a színművet „német opera” alcímmel látta el. Az ősbemutató 1791. szeptember 30-án Bécsben volt.
Második verseskötetében (1931), az Újmódi pásztorok énekében jelent meg ez a vers.