A kis herceg esete a pedagógussal

- Jó napot - mondta a kis herceg.
- Beszélj egész mondatban -, parancsolta a pedagógus. Azaz: - Jó napot kívánok neked.
- Mondd lassan utánam.
- Jó napot kívánok neked – mondta a kis herceg tagoltan. 
- Így a helyes – mondta a tanár és kivette a noteszét a táskából. 
- Jó magatartásodért adok neked egy jó jegyet.
- Az én iskolámban fogsz járni?  - kérdezte.
- Mit kell ehhez tennem? – kérdezte a kis herceg.
- Rögtön egy alkalmassági tesztet kell csinálnod, ellenőriznem kell, hogy képes vagy -  tanulni.
- Jó, - mondta a kis herceg, akkor kezdj el tesztelni. A pedagógus átnyújtott a kis hercegnek egy munkalapot.
- Halkan olvasd a szöveget és jelöld kereszttel a helyes válaszokat – parancsolta.
- De én még egyáltalán nem tudok olvasni! A tanár felháborodott!
- Iskolába akarsz járni és még nem tudsz olvasni? Milyen korai képzésben részesültél?
- Korai képzés? Az mi? – kérdezte a kis herceg.
- A korai képzés azt jelenti, hogy mi pedagógusok kitaláltuk, hogy  szükséges, hogy a gyerekeknek még az iskola előtt megtanítsuk az olvasást, írást, számolást, logikus gondolkodást, hogy ezeket ne az iskolában kelljen először megtanulni!... Mit csináltál akkor eddig az iskola előtt? – kérdezte a tanár.
- Játszottam! – válaszolta a kis herceg.
- A játék időpazarlás, legalább tanító célzatú játékok  voltak?
- Ezt nem tudom, például festettem. Akarod látni? – kérdezte és megmutatott  a tanárnak egy képet egy kígyóról ami felfalt egy elefántot.
- Na jó. Ez bizonyára a nulla elemek elhatárolása egy halmazban.
- Elemek, miben? – kérdezte a kis herceg.
- Nem hallottál semmit a halmazelméletről?  Így nem fogsz megbirkózni a numerus clausussal  - mondta a pedagógus. A kis herceg kérdőn nézett rá.
- Na jó – vélekedett a tanár. – Van valami kis biológia tudásod?  - Milyen növényeket és állatokat ismersz?
- A bolygómon van egy rózsa – mondta a kis herceg.
- Sok féle fajtájuk van. Van itt egy munkalapom a rózsákról. Első feladat: a rózsa egy a) pünkösdi rózsa, b) labdarózsa,  c) vadrózsa, d) nemesített rózsa. Tegyél keresztet a helyes válaszhoz. A második feladat: milyen kémiai folyamatok játszódnak le a rózsa táplálék felvételénél?
- A rózsámnak nagyon jó az illata – vágott köbe a kis herceg.
- A jó illattal a kognitív ismeretkörben nem számolunk, a tanulási célok katalógusához nem tartozik – intette le a tanár.
- Szeretem a kis rózsámat – mondta a kis herceg,  - és mindig arra gondolok, hogyan menthetném meg a bolygómon.
- Növényvédő szerekről  majd  csak a kémia szaktantárgy oktatásában fogunk beszélni.
- És mindennap örülök a rózsámnak – vetette ellen a kis herceg.
- Ez nem olyan fontos, de éntőlem az óra végén örülhetsz a rózsáknak. Csak meg kell találnom a módját, hogyan tudom ellenőrizni, hogy az örömöd tancélspecifikus – e?
- De nem csak akkor örülök, ha ez a tervedben szerepel – mondta a kis herceg.
- Állandó örömre sajnos nincs időnk, különben nem érjük el a tanulási céljainkat. Ha ezeket nem érjük el, akkor alkalmatlan vagy a tanulásra – vélte a pedagógus mogorván.
- Igazad van – gondolta a kis herceg, - ezért tudom, hogy az iskoládban semmi hasznos nincs nekem. És megint útra kelt..,  nehogy ismét neurózist kapjon

Kapcsolódó cikkek

"– Megszelídíteni, azt jelenti: kapcsolatot teremteni. – Kapcsolatot teremteni? – kérdezte a kis herceg. – Úgy bizony – mondta a róka."
"Egy oszlop tetején, magasan a város tetején állt a boldog herceg szobra. Tetőtől talpig arany borította..."
A sorköteles matróz éppen katonaszolgálatát töltötte egy hadihajón, mikor levelet kapott kedvesétől...
Egy egyetemista srác meghívja ebédre az anyját az albérletbe, ahol lakik. Az ebédnél ott van a fiú lakótársa is, egy gyönyörű lány.
Alidoro, Ramiro herceg nevelője bölcs ember és jólelkű. Meg akarja találni azt a lányt, aki igazán érdemes arra, hogy a herceg feleségül vegye.
Csajkovszkij orosz romantikus zeneszerző, 1840 – ben született, mérnök–hivatalnok családban.
Mantua hercege, ez a léhűtő, kéjenc fiatalember, semmiféle erkölcsi gátlást nem ismer
Az operát Giacomo Puccini komponálta, a szövegkönyvet Giuseppe Adami és Renato Simoni írták, Carlo Gozzi perzsa meséből készült.