...csak a vella nyele

Mikolai Bertics Mihály gyűjtése

Történt egyszer, hogy Áron bácsi, Gyimesbükkről Pestre utazott a rokonokhoz, látogatóba, és arra a kis időre, amíg távol volt, Ábel fiára bízta az istenhegyi esztenát valamint az egész gazdaságot. Ahogy vissza tért, a fiú már várta a lovas kocsival a vasútállomáson.
Elindultak hazafelé és beszélgetni kezdtek. Azt kérdezte az öreg:
- Oszt, minden rendben volt, Ábel fiam?
- Igen idösapám.
- Semmi baj nem történt?
- Semmi idösapám. Ejsz’… csak annyi, hogy eltört a vella nyele.
- Eltört a vella nyele? Hát, hogyan tört el a vella nyele, Ábel fiam?
- Hát úgy, idösapám, ahogy vittem a pulit elásni...
- Miért, hát megdöglött a puli?
- Igen, meg a'… szegény pára…
- Hát, hogy történt?
- Úgy, hogy letaposták a lovak és a tehenek...
- Letaposták? Hát, hogy-hogy letaposták?
- Ejsz’, erősen megriadtak a nyavalyások, amikor kigyulladt a szíjú és az estálló.
- Kigyulladt a szíjú és az estálló is!? Ejsz’, mitől gyulladtak volna ki azok!?
- Hát idösapám, az meg úgy történt, hogy átfújta a szél a zsarátnokot a nagyházról...
- Hát az is leégett!?
- Igen, de a házi herceg ( a macska - sz.) a hibás.
- Ejsz’, már hogy lehetett az a rusnya féreg a hibás?
- Hát, úgy, hogy felborította a gyertyákat, amikor ravataloztuk a szegény nagyanyámat.
- Oszt… meghalt a nagymama is??!
- Meg a', idösapám - mind a két szemére! Akkor ütötte meg a veres guta szegényt, Isten nyugosztalja, amikor édesanyám megszökött a postással...
- Megszökött a postással?! Hát akkor mégis csak minden rendben van, Ábel fiam.
- Hát ezt mondtam én is... idösapám…

 

Kapcsolódó cikkek

... eljutott hozzánk a rádióból a hír, hogy a Balaton jege a déli parton torlódott össze.
Egy érintésből meg lehet érezni, hogy az vajon egy erős ember érintése-e, vagy csak egy gyenge emberé.
Összedőlt egy sok évig élő nimbusz, a nemes lelkűségről, a nagy lélekről, az ősi tisztességről, az egyenes gerincről.
"...Álmaimban meg-meglátogatlak,/ mint unt vendég, kit senki se várt;/ ne hagyd, hogy a ködben tévelyegjek,/ ha alszol is az ajtód be ne zárd..."
- Uram, szeretném tudni, hogy milyen a Paradicsom és milyen a Pokol? Isten odavezetett egy nagy ajtóhoz.
A szánkódarabok piros lángja hosszú csíkokban táncolt a falon, amely mintha sírt volna örömében, ahogy a dér leolvadt róla.
Exeter szép város. Az óceán közelsége különlegesen vonzóvá teszi. Sok a fiatal, akik itt járnak egyetemre.
Egyszer csak felugrik az öreg, s csapkodni kezdi a hátát. - Látja, édesapám, addig-addig...