Az aradi vértanúk utolsó mondatai

Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata.
Dessewffy Arisztid

Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.
Damjanich János

Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.
Aulich Lajos

Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.
Vécsey Károly

Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.
Török Ignác

A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.
Schweidel József

Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.
Poeltenberg Ernő

De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben!
Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.
Nagy-Sándor József

A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.
Leiningen-Westerburg Károly 

Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.
Lázár Vilmos

Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!
Láhner György

Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.
Knézich Károly

Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.
Kiss Ernő

Kapcsolódó cikkek

Halála után fennmaradt egy Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely úgy hangzik, mint egy bibliai prófécia...
Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát
Mi mit tehetnénk, ha ők nem akarnak változni? - hangzik el a kérdés rendszeresen.
- Azt a betyár világát! Hát, nézzenek oda, már a harmadik kakast veszem a piacon, és ez sem a tyúkokat szereti….
Hallgassuk a zenét és gondoljunk eltávozott szeretteinkre, idézzük fel a szép emlékeket! Gyújtsunk egy-egy gyertyát értük.
Nálunk, Magyarországon vajon meddig mehetnek el a nemzetgyalázók; vajon hol van a művészetekben a szabad alkotás és a nyilvános kigúnyolódás, a megszentségtelenítés határa?
A pozitív gondolkodás boldoggá tesz! Boldoggá, mert úgy nézhetsz majd magadra mindig, ahogy csodára nézni illik.
Napszámos voltál: hétszilvafás/. földek gyermeke. Hittél/ a szavak igazában, folyók/ visszhangzó dalában.